Referencje

pixelRemonty

 

 

Lista urządzeń, w jakich zostały wykonane remonty:
 • piec komorowy elektryczny
 • piec komorowy gazowy
 • piec wgłębny
 • piec topielny
 • piec do obróbki cieplnej
 • reaktor do spalania biomasy
 • piec do rafinacji
 • piec z obrotowym trzonem
 • kocioł do spalania biomasy
 • piec topielny.
Aplikacje przeciwpożarowe
Zabezpieczania przeciwpożarowe HILTI
 • zabezpieczenia kabli
 • zabezpieczenia szynoprzewodów
 • izolacja kabli
 • zabezpieczenie rur PCV
 • zabezpieczenie rur stalowych
 • dylatacje miękie
 • dylatacje.
pixelInżyniering
 
 
 
 
Opracowania i projekty:
 • dokumentacja pieca komorowego
 • dokumentacja pieca wgłębnego elektrycznego
 • dokumentacja pieca topielnego
 • dokumentacja kotła do spalania biomasy
 • dokumantacja strat ciepła izolacji ogniotrwałych
 • dokumantacja kotła do spalania biomasy
 • opinia techniczna dotyczące pieca rolkowego
 • opinia techniczna dotycząca pieca wgłębnego
 • ekspertyza stanu wyłożenia ogniotrwałego pieca wgłębnego
 • ekspertyza stanu wyłożenia ogniotrwałego pieca tunelowego
 • ekspertyza stanu wyłożenia ogniotrwałego pieca elektycznego
 • ekspertyza stanu obmurza pieca tunelowego.
pixel