Oferta

pixel

e26dd8_0ea982298e5ae1506919b2d866bd8a8b

Inżyniering
Świadczymy usługi w zakresie:
 • projektowania wyłożeń ogniotrwałych
 • obliczeń cieplnych dla nowych wyłożeń ogniotrwałych
 • obliczeń cieplnych starych wyłożeń
 • doboru materiałów
 • analizy technicznej
 • inspekcji
 • obniżania kosztów pracy urządzeń cieplnych
 • inżynieringu procesów cieplnych.
e26dd8_5ba929e1e1a247e789884442218f9cb0
Usługi
Kompleksowe remonty wyłożeń ogniotrwałych:
 • kompleksowe remonty pieców ceramicznych
 • kompleksowe remonty pieców przemysłowych
 • prace murarskie
 • instalacja modułów
 • instalacja materiałów włókinstych
 • instalacja betonów metodą wylewania
 • instalacja betonów metodą torkretowania
 • instalacja betonów metodą ubijania.
e26dd8_d35c9226565d4baa8ff8f058af188cc2
Produkcja
Produkcja oraz prefabrykacja
 • produkcja modułów
 • prefabrykacja materiałów włóknistych
 • prefabrykacja materiałów formowanych
 • prefabrykaty betonowe
pixel
e26dd8_f2bd049bea074212bb595a076aadc492
Dostawa materiałów ogniotrwałych
Materiały włókniste:
 • Superwool Plus
 • Superwool  HT
 • Cerablanket
 • Cerablanket
 • Cerachromblanket
 • Alsitra
 • Altra
 • Alfawool
 • Włókno luzem
 • Moduły
 • Kształtki próżniowoformowane
Lekkie cegły izolacyjne:
 • JM 23, JM 26, JM 28, JM 32
 • FL 24-06, FL 24-10, FL 26-08
Materiały formowane:
 • szamotowe
 • andaluzytowe
 • boksytowe
 • korundowe
Betony:
 • izolacyjne
 • niskocementowe
 • ultraniskocementowe
 • do specjalnych zastosowań
 • do natrysku
Masy:
 • blackite
 • zaprawy
 • kleje
 • mastick
Przeciwpożarowe:
 • kleje
 • płyty
 • szczeliwa
 • wypełnienia
pixel