Nasza Oferta

Materiały włókniste:
 •     SUPERWOOL  PLUS
 •     SUPERWOOL  HT
 •     CERABLANKET
 •     CERACHEMBLANKET
 •     ALSITRA
 •     ALTRA.
 
Formowane materiały włókniste:
 •     moduły
 •     kształtki próżniowoformowane
 •     papier ceramiczny.
 
Lekkie cegły izolacyjne:

    JM 23, JM 26, JM 28, JM 32

    FL 24-06, FL 24-10, FL 26-08.

 
Materiały formowane:
 •     szamotowe
 •     andaluzytowe
 •     boksytowe
 •     korundowe.
 
Betony:
 •     izolacyjne
 •     niskocementowe
 •     ultraniskocementowe
 •     do specjalnych zastosowań
 •     do natrysku
 •     zaprawy.
 
Usługi:
 •     kompleksowe remonty wyłożeń ogniotrwałych
 •     doradztwo w zakresie doboru materiałów ogniotrwałych
 •     obliczenia cieplne
 •     projektowanie wyłożeń ceramicznych
 •     obniżanie kosztów pracy urządzeń cieplnych
 •     inżyniering procesów cieplnych.

Comments are closed.